Vážení priatelia,

dostali ste sa na stránky regionálneho klubu, ktorý vykonáva svoju činnosť pod názvom Camping a caravaning club Mestskej telovýchovnej jednoty v Piešťanoch (v skratke CCC MTJ Piešťany).

Klub združuje priaznivcov, najmä mototuristiky, kempovania a karavaningu a jeho história sa začala písať v roku 1984.

Doteraz nepretržitá bohatá činnosť a okrúhle 25. výročie od založenia klubu boli podnetom na to, aby sme si zriadili aj web-stránku a prostredníctvom tohto moderného média sa tak viac zviditeľnili. Rozhodli sme sa, že pri oslave jubilea aktom krstu sprístupnime základnú stránku a prvé informácie o nás a to práve v období, kedy pravidelne organizujeme naše najvýznamnejšie podujatie RALLYE BUĎ FIT.

Náš klub je špecifický tým, že v porevolučnom období pracujeme s takzvanou rotujúcou funkciou prezidenta, ktorého si volíme spomedzi členov na jedno až dvojročné obdobie a postupne sa v nej striedame.

Je mi cťou, že práve za môjho pôsobenia v tejto funkcii sa stránkami viac otvárame verejnosti a milou povinnosťou uviesť túto našu formu prezentácie klubu, čím sa zaradíme k ostatným klubom s podobnou náplňou činnosti a už fungujúcimi web stránkami.

Verím pritom, že aktívnym prístupom našich členov sa nám podarí do konca mojej pôsobnosti v tejto funkcii dopracovať stránky do komplexnej podoby a tieto budú slúžiť nielen našim členom a priaznivcom, ale aj širokej verejnosti.

Poteší náš, keď si ich len tak pozriete a prečítate, alebo pripomeniete pri nich spoločne strávené chvíle alebo sa  necháte inšpirovať našimi aktivitami a samozrejme radi privítame i Vaše reakcie, ohlasy či príspevky.

V mene členov klubu prajem stránkam pri ich vzniku všetko naj...

 

Marián Valovič

prezident CCC MTJ Piešťany